Hyundai Sonata V 2006г.

2006
120000 км.
299000 руб.